• فروش ماری جوانا در انتاریو فعلا فقط به صورت آنلاین خواهد بود

davalpa

دوآل پـا

چندی قبل «خان‌عمو» برای دیدن ما به کانادا آمده بود. همان ‌طور که اطلاع دارید و قبلاً نیز برایتان نوشتم او همیشه داستان هائی…