n00008791-b

شوق زندگی

داستان کوتاه به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت از همان‌وقتی که سر از تخم بیرون آورد دلبسته و وابسته او شدم. ساعت‌ها ناظر…

sunrise

قسمت سوم: امیـد

و این داستان نسل ماست، نسلی که در دهه 1330 به دنیا آمد؛ دهه ملی شدن نفت در ایران و دولت دمکراتیک دکتر محمد…

Leonard-Cohen

کمک از لئونارد کهن

جایی خواندم که «زندگی هر یک از ما صحنه ای است که خود آن را انتخاب می کنیم، و می پردازیم، و مخاطبانش را…

معمای جنایی هفته

در روز یکشنبه 21 سپتامبر 2014، زنی جوان (متهم) به اتومبیلی که در پارکینگ لات واقع در خیابان Clayton Drive در مارکام پارک شده…