• اندرو لزلی Andrew Leslie (نفر وسط)  مسئولیت فراکسیون حزب لیبرال Chief Government Whip را که در ضمن اعضای دولت را نیز شامل می شود، به عهده دارد.  او نماینده شهر Orleans انتاریو است که در روز 19 اکتبر برای اولین بار به مجلس راه یافت. 
لزلی قبل از بازنشستگی در نیروهای نظامی در مقام ژنرال Lieutenant-General نیروی هوایی در پست های رئیس ترابری و رئیس پرسنل نیروی زمینی خدمت می کرده است. 
 
گوردن بران Gordon Brown (سمت راست)  نماینده محافظه کار حوزه 1000 جزیره انتاریو رئیس فراکسیون محافظه کاران
 Chief Opposition Whip در مجلس است. بران در 2004 برای اولین بار به مجلس راه یافت و در 4 انتخابات بعدی نیز رقیبان 
خود را شکست داده است. مارجولین سوئیت Marjolaine Boutin-Sweet رئیس فراکسیون حزب نیودمکرات است.
او در سال 2001 برای اولین بار از استان کبک به مجلس راه یافت.

  از کمیته های پارلمان کانادا چه می دانیم؟

Untitled-4

اوریلیا

کازینو راما چه زمان و چرا ساخته شد در ماه جولای هر سال مرکز شهر اوریلیا شاهد یک بازار جالب، هنرنمایی گروههای موسیقی و…