• ملاقات کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران

haji

حاجی آقا – 3

بعد از فوت مرحوم ابوی مردم چشمشان به منه/ البته توقع دارند. دیروز حجةالشریعه آخوند محل ـ که شخص شریفی است ـ پیش من…