آیا حقیقت دارد؟

من که متولد ایران هستم، گوش هایم از کودکی با واژه های «سانسور» و «تحریف» آشنا بوده اند. در سالهای بعد که در روزنامه…

Justin Trudeau - Nowruz

جاستین را چگونه دیدیم

خبر بازدید جاستین ترودو از دفتر سلام تورنتو در هفته گذشته، با استقبال فراوان خوانندگان روبرو شد. مرسی از اینهمه دقت شما به اتفاقاتی…