زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

برنامه جدید دولت برای بهم پیوستن خانواده ها: فرصتی تازه برای آنهایی که قبلا همراه خانواده به کانادا نیامده اند

خانواده هایی که به کانادا مهاجرت می کنند دو دسته هستند: آنهایی که برای همه اعضای خانواده اپلای می کنند،...

Page 1 of 3 1 2 3