زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

زینب ضیایی، کارشناس مهاجرت

ملزومات حفظ اقامت دائم

ملزومات حفظ اقامت دائم

هر سال هزاران نفر از اتباع خارجی برای اقامت موقت (temporary residents) در کانادا پذیرفته می شوند. این افراد می...

تقاضای شهروندی

تقاضای شهروندی

این روزها (8 تا 14 اکتبر) مصادف با هفته شهروندی است و درست یک سال از اجرای قانون Bill-C می...

استخدام مددکار خارجی

استخدام مددکار خارجی

در دو قسمت گذشته، درباره امکان استخدام نیروی کار خارجی توسط بیزنس های کانادایی توضیحاتی دادم. این هفته می خواهم...

Page 2 of 2 1 2