پربازید

ویدیو

کووید-19

بانک مرکزی نرخ بهره پایه را تغییر نداد؛ در انتظار رونق اقتصاد از همین تابستان

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را در رقم بسیار پائین 0.25 % نگه داشت.

بانک مرکزی چند نوبت در سال نرخ بهره پایه را اعلام می کند.

از شروع پندمیک کرونا نرخ بهره پایه در کانادا در این رقم بسیار پائین ثابت مانده و بانک گفته تا زمانی که اقتصاد وارد دوران رونق نشود این نرخ را تغییر نخواهد داد.

بانکهای تجاری نرخ بهره وام های خود را به مردم از جمله وام مسکن ، با اضافه کردن کار مزد و سود خود بر نرخ بهره پایه تعیین می کنند.

بانک مرکزی هر بار که نرخ بهره پایه را اعلام می کند (معمولا چهار بار در سال) چشم اندازی نیز از آینده اقتصاد کشور عرضه می کند و این بار گفته است که اقتصاد کشور احتمالا از نیمه دوم سال 2022 رونق می گیرد. این گفته بدان معناست که نرخ بهره پایه احتمالا تا آن زمان در همین نرخ پائین باقی خواهد ماند.

بانک می گوید شهروندان کانادا در ماههای اخیر بیشتر از انتظار به خرید روی آورده اند که این نشانه اعتماد بیشتر آنها به آینده اقتصاد است.

بانک مرکزی پیش بینی کرد که اقتصاد کشور از همین تابستان در مسیر رونق قرار بگیرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19