سلام تورنتو

سلام تورنتو

شرکت‌های کوچکتر هواپیمایی بیشتر ااز کمبود خلبان رنج می‌برند و نمی‌توانند به اندازه کافی خلبان استخدام کنند، زیرا بیشتر خلبان‌های جدید توسط دو شرکت بزرگ هواپیمایی ایرکانادا و وست جت استخدام می‌شوند.(FP)

کمبود خلبان در کانادا

شرکت‌های هواپیمایی #کانادا، ‌به خصوص شرکت‌های کوچکتر #هواپیمایی مشکل کمبود #خلبان دارند.

Page 1 of 285 1 2 285