سلام تورنتو

سلام تورنتو

معذرت خواهی جیسون کنی

معذرت خواهی جیسون کنی

جیسون کنی نخست وزیر استان آلبرتا که زمانی مخالف محدودیتهای شدید کرونا بود، به خاطر نوع واکنش دولتش معذرت خواهی...

جاستین جلوتر است

جاستین جلوتر است

در انتخابات ۲۰ سپتامبر کدام حزب موفق می شود بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آورد و دولت...

Page 2 of 204 1 2 3 204