پربازید

ویدیو

کووید-19

امکان شیوع یک سوپر سویه کرونا از اندونزی

در طول دوران پندمیک کمتر دیده شده که نرخ پاسخ مثبت تستهای کرونا بالاتر از ده درصد باشد ولی هم اکنون در اندونزی درصد تستهای مثبت بالای ده درصد است.

کارشناسان گوشزد می کنند که شاید سویه جدیدی از ویروس کرونا در اندونزی جان گرفته باشد.

سرعت پخش ویروس کرونا در اندونزی زمینه را برای شیوع سویه ای از ویروس کرونا هموار کرده که می تواند حتی از سویه دلتا مسری تر باشد.

اندونزی از نظر تعداد مبتلایان جدید روزانه چند روزی است که از هند و برزیل جلو زده و از این نظر در مکان نخست جهانی قرار گرفته. اندونزی روز پنجشنبه 49.500 بیمار جدید و 1449 مرگ جدید داشت.

به گفته کارشناسان سویه های جدید ویروس در کشور هایی به وجود می آیند که از کنترل پندمیک ناتوانند.

به گفته سازمان بهداشت جهانی اگر در کشوری بالای پنج درصد از تستها مثبت باشد، پندمیک در آن کشور از کنترل خارج شده.

به گفته یکی از عفونت شناسان اندونزی، در این کشور در طول ماههای گذشته همیشه بالای ده درصد پاسخ تستها مثبت بود، ولی اکنون بالای 30 درصد تستها با پاسخ مثبت بر می گردند. به همین دلیل احتمال به وجود آمدن یک سویه جدید و یا حتی یک سوپر سویه جدید در این کشور بسیار بالاست.

سرعت انتقال سویه دلتا که در کشور هند به وجود آمد و سپس به کشور های دیگر سرایت کرد چهار یا پنج برابر بیشتر از سویه اصلی بود. بنابر این می توان حدس زد که اگر یک سوپر سویه در اندونزی به وجود آید سرعت پخش آن چقدر بیشتر خواهد بود.

تا کنون فقط 8 درصد جمعیت اندونزی به طور کامل واکسینه شده اند.

در اندونزی هزاران تن از ماموران امنیتی به اقصی نقاط گسیل شده اند تا مردم را وادار به رعایت مقررات و محدودیتهای کرونا کنند. اندونزی 270 میلیون جمعیت دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19