پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد ساکنان واکسینه شده انتاریو به 8.2 میلیون نفر رسید

بعد از دو هفته که تعداد مبتلایان روزانه انتاریو رو به کاهش بود، روز پنجشنبه دوباره این رقم بالا رفت.

در 24 ساعت گذشته 185 مبتلای جدید در انتاریو شناسایی شدند که بالاترین رقم روزانه در دو هفته گذشته است.

از 185 بیمار جدید 22 نفر از منطقه گری بروس، 18 نفر از تورنتو، 17 نفر از همیلتون، 13 نفر از منطقه پیل و 13 نفر از منطقه واترلو هستند.

تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه به 141 نفر رسید که چهار نفر کمتر از روز قبل است:

آمار جدید

 • تعداد مبتلایان جدید: 185 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون:۵۴۹ هزار نفر
 • تعداد فوتی های جدید: هفت نفر
 • جمع فوتی ها تا کنون:۹۳۰۷ نفر
 • تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 19600 تست
 • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: 141 نفر
 • تعداد افراد متصل به ونتیلیتور : 84 نفر
 • تعداد واکسن تزریق شده: 125 هزار دوز
 • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 18.6 میلیون دوز
 • انتاریو 14.5 میلیون جمعیت دارد.
 • تا کنون 8.2 میلیون نفر از جمعیت انتاریو به طور کامل واکسینه شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19