پربازید

ویدیو

کووید-19

سقوط قیمت چوب ادامه دارد؛ آیا قیمت خانه های نو پائین می آید؟

تا همین دو سه ماه پیش چوب و الوار بسیار عزیز شده و قیمت آن بسیار بالا رفته و دو تا سه برابر شده بود. اما از دو ماه پیش قیمت آن شروع به کاهش کرد و حالا برای نهمین هفته متوالی بهای آن پائین آمده به طوری که تمامی افزایش قیمتی را که در سال 2021 نصیب فروشندگان آن شده بود از دست رفته است..

قیمت چوب فقط در یکماه گذشته بیش از 25 درصد پائین آمده. کارشناسان می گویند ماجرا خاتمه نیافته و این کاهش قیمت کماکان ادامه خواهد یافت.

گزارش سایت TradingView حاکی است که در یکهفته گذشته قیمت چوب در آمریکا ده درصد دیگر پائین آمده و به 713 دلار آمریکا برای هر mbf (واحد محاسبه قیمت چوب) رسیده. این کاهش نسبت به یکماه پیش بیش از 28 درصد است.

بعضی از کارشناسان صنعت ساختمان چنین کاهشی را در چنین مدت کوتاهی به معنای ”سقوط قیمت چوب“ تعییر می کند.

در اوایل ماه می قیمت چوب در آمریکا به بیش از 1600 دلار آمریکا برای هر mbf رسیده بود که بالاترین قیمت در تاریخ ثبت شده بازار چوب است.

برای این کاهش شدید یا ”سقوط“ قیمت علتهای مختلفی ذکر می شود. بعضی ها کاهش فروش خانه های نو را علت آن می دانند. بعضی نیز افزایش عرضه چوب و پر شدن انبار ها را عامل اصلی می دانند. بعضی دیگر  مهمترین دلیل را عکس العمل خریداران می دانند که گویی می گویند:” دیگر بس است‌،ما جنین بهایی را نمی پردازیم.“

البته این حقیقتی است که سازندگان پروژه های ساختمانی برای اجتناب از پرداخت بهای بالا برای چوب و مصالح ساختمانی شروع پروژه های جدید را به تاخیر انداخته اند.

اثری بر قیمت خانه دارد؟

در یکسال اخیر قیمت مسکن در آمریکا و کانادا بسیار بالا رفته .حال باید دید که آیا کاهش قیمت چوب سبب پائین آمدن قیمت واحدهای مسکونی نو خواهد شد ؟ هزینه چوب بخش مهی از هزینه ساخت واحدهای مسکونی است. وقتی قیمت چوب به 1200 دلار آمریکا برای هر mbf رسیده بود کارشناسان صنعت ساختمان گفتند که هزینه ساخت هر واحد مسکونی نو در آمریکا  به علت گران شدن چوب به طور متوسط 30 هزار دلار آمریکا افزایش یافته. توجه داشته باشید که منظور این بود که:”هزینه چوب برای ساخت هر خانه نو نسبت به دوران قبل از پندمیک 30 هزار دلار بیشتر شده.“

برخی پیش بینی می کنند که قیمت چوب تا سال آینده به 400 دلار آمریکا برای هر mbf کاهش پیدا کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19