پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر احوال روحیتان خوب نیست تازه مثل اکثر کانادایی ها هستید

اگر در این پانزده ماهی که از شروع پندمیک می گذرد اوضاع روحیتان خوب نبوده زیاد نگران نباشید، خیلی ها مثل شما هستند.

اگر وزنتان اضافه شده یا بیشتر از گذشته الکل مصرف کرده اید زیاد خودتان را سرزنش نکنید؛ خیلی ها مثل شما بوده اند. نظر سنجی جدید این را می گوید.

تازه ترین نظرسنجی که توسط موسسه آماری Leger انجام شده آشکار می کند که:

  • 63 درصد کانادایی ها وضعیت روحی _ روانی خود را در دوران پس از شروع پندمیک بد توصیف کرده اند.
  • سی و نه درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اضافه وزن پیدا کرده اند ( به طور متوسط 16 پاوند یا هفت و نیم کیلو گرم.)
  • 16 درصد کانادایی ها بیشتر از ایام قبل از پندمیک مشروبات الکلی مصرف کرده اند.
  • 6 درصد کانادایی ها پول بیشتری صرف قمار های آنلاین کرده اند (شامل شرطبندی در مسابقات ورزشی و بازی در کازینوی آنلاین.)

با همه این احوال، اکثر کانادایی ها هنوز معتقدند که در برداشتن محدودیت های کرونا نباید عجله شود:

  • 69 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که  تا تکمیل واکسیناسیون عمومی، نباید در برداشتن محدودیتها و مقررات مخصوص کرونا عجله شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19