پربازید

ویدیو

کووید-19

افزایش شکایت کانادایی ها از فشار های روحی – روانی

احوال  روحی کانادایی ها نسبت به چند ماه قبل گرفته و گرفته تر شده. ادامه ی پندمیک موجب شده شهروندان بیشتری از احوال و روان خود شکایت کنند.

در  نظر سنجی تازه ی موسسه Legar بیشتر از همه زنان، پدر و مادرهای جدا، بیکارشدگان، مهاجران جدید و به حاشیه رانده شدگان از وضعیت روحی – روانی خود شاکی هستند.

بیشتر از همه مادر ها و  پدر ها ی جدا شده دچار استرس هستند، بخصوص اگر مجبور به کار از خانه باشند. این افراد ضمن کار از خانه ، و خانه داری، باید مراقب آموزش فرزندانشان هم باشند که از راه دور درس می خوانند، و کمتر از همیشه فرصت  استراحت دارند. در انتاریو به مردم دستور داده شده از روز پنجشنبه از خانه بیرون نیایند ، مگر برای نیاز های اساسی ،  و به همین خاطر استرس های روحی – روانی در روزها و هفته های آینده بیشتر خواهد شد.

البته برای ورزش نیز – exercise – می توان بیرون رفت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19