پربازدید

ویدیو

کووید-19

فقط دو درصد کانادایی ها عملیات تخلیه کانادا در افغانستان را موفق می دانند

شهروندان کانادا با دقت اوضاع افغانستان را تعقیب می کنند. در چند هفته اخیر کانادا توانست نزدیک به چهار هزار نیروی نظامی و پناهجوی افغان را از افغانستان خارج کند، و تصمیم دارد 20 هزار پناهجوی افغان را در ماههای آینده بپذیرد.

اما نظر کانادایی ها درمورد عملیات تخلیه، و پذیرش 20 هزار پناهجو، و 20 سال حضور نظامی کانادا در افغانستان چیست؟ موسسه نظرسنجی Angus Reid با انجام نظرسنجی سعی کرده پاسخ شهروندان کانادا به سوالات فوق را پیدا کند.

عملیات تخلیه

در مجموع فقط دو درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی عملیات تخلیه کانادا را موفقیت آمیز دانسته اند. سی و هفت درصد این عملیات را یک شکست دانسته و 41 درصد نیز گفته اند که این عملیات با توجه به مجموع شرایط حداکثر کاری بوده که کانادا می توانسته انجام دهد.

پذیرش 20 هزار پناهجو

در رابطه با پذیرش 20 هزار پناهجوی افغان:

ـ ‌چهل و چهار درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی این رقم را رقم مناسب می دانند.
ـ بیست و پنج درصد این رقم را کم دانسته و 21 درصد آن را زیاد می دانند. ده درصد نیز گفته اند که کانادا اصلا نباید هیچ پناهجویی از افغانستان بپذیرد.

حوادث افغانستان و انتخابات کانادا

انتخابات فدرال کانادا 20 سپتامبر برگزار می شود. از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شده که آیا اتفاقات اخیر افغانستان تاثیری در نوع رای دادن شما گذاشته؟ در پاسخ به این سوال:

ـ چهارده درصد گفته اند که این اتفاقات احتمال رای دادن آنها به لیبرالها را کم کرده.
ـ سه درصد گفته اند که این اتفاقات احتمال رای دادن آنها به محافظه کاران را  کم کرده.
ـ فقط یک درصد گفته اند که این اتفاقات احتمال رای دادن آنها به حزب نیودموکرات را کم کرده.
ـ پنجاه و نه درصد هم گفته اند که این اتفاقات تاثیری بر نوع رای دان آنها نداشته

ماموریت 20 ساله کانادا در افغانستان

کانادا از سال 2001 در ظرفیتهای مختلف نظامی و آموزشی و انسان دوستانه در افغانستان حضور داشت. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که نظرشان درباره این حضور چیست؟

ـ چهل و نه درصد معتقدند که کانادا به اندازه کافی در آنجا بوده و دیگر نباید هیچ نقشی در افغانستان داشته باشد.
ـ بیست و یک درصد گفته اند که کارهای بیشتری هست که کانادا باید انجام دهد و باید به ایفای نقش در افغانستان ادامه دهد.
ـ سی درصد هم گفته اند که نمی دانند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19