پربازید

ویدیو

کووید-19

کانادا چین را مسئول هک 400 هزار سرور مایکروسافت می داند

سه وزیر دولت کانادا گفتند هک شدن سرور های کمپانی مایکروسافت توسط عوامل مورد حمایت دولت چین، چند هزار شخص یا کمپانی کانادا را در معرض ریسک قرار داده.

این سه وزیر روز دوشنبه گفتند که کانادا برای شناسایی عوامل هک سرور های مایکروسافت، به آمریکا و دیگر متحدان می پیوندد تا این عوامل را که از سوی دولت چین حمایت می شده اند مشخص شوند.

مارک گارنو وزیر امور خارجه، هارجیت ساجان وزیر دفاع و بیل بلر وزیر امنیت عمومی گفتند نزدیک به چهارصد هزار سرور در سطح جهان در این حمله سایبری مورد دستبرد قرار گرفتند و کانادا مطمئن است که وزارت امنیت دولتی چین مسئول این هک بوده است.

به گزارش کندین پرس، کمپانی مایکروسافت در ماه می این آسیب پذیری را برملا کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19