پربازید

ویدیو

کووید-19

کار از خانه کارکنان سبب افزایش حملات سایبری به بیزنسها شده

دو سوم بیزنسهای کانادایی می گویند حمله سایبری به آنها افزایش یافته.

حملات سایبری داد از نهاد بسیاری از افراد و بیزنسها برآورده.

پندمیک کرونا سبب رایج شدن کار از خانه شده و کار از خانه پنجره را برای دزدان سایبری بیشتر گشوده. آثار حملات سایبری به بیزنسها معمولا سنگین است.

موسسه آمریکایی Proof point این هفته گزارشی را درباره حملات سایبری در جهان و تاثیر آن بر بیزنسها منتشر کرده.

این گزارش می گوید بعد از شروع پندمیک دو سوم بیزنسها در جهان شاهد افزایش حملات سایبری به پلتفرمهای آنلاین خود بوده اند. در کانادا 63 درصد بیزنسها می گویند که بعد از شروع پندمیک بیشتر از گذشته هدف حملات سایبری قرار گرفته اند.

این نتیجه گیری مستند است.

موسسه Proof point که در آمریکا مستفر است با مدیران امنیت اطلاعات 1400 کمپانی متوسط و بزرگ در 14 کشور جهان گفت و گو کرده که یکی از این کشورها کاناداست.

خطا های انسانی

خطا های انسانی نقش مهمی در به موفقیت رسیدن عاملان حملات سایبری داشته اند زیرا موفقیت اغلب این حملات بستگی به  واکنش کارکنان بیزنسها دارد، یعنی اگر بتوانند تقلبی بودن فرستنده پیام را تشخیص دهند و عکس العملی نشان ندهند ،کلاهبرداران سایبری نیز به هدفشان نمی رسند. در کانادا 51 درصد مدیران امنیت اطلاعات کمپانی ها گفته اند که خطای انسانی (عکس العمل دریافت کننده پیام) مهمترین علت موفقیت حمله کنندگان است.

چرا خطای انسانی؟

سخنگوی موسسه Proof point می گوید وقتی کارکنان بیزنس از راه دور کار می کنند، فرصتهای بیشتری برای حمله سایبری از سوی کلاهبرداران پبیش می آید. ضعیف بودن پسورد ها و استفاده از وسایل و نرم افزار های غیر مجاز و بدون لایسنس از علل اصلی در موفق شدن حملات سایبری است. بیزنسهای کانادایی بزرگترین مشکل را ایمیل های تقلبی می دانند. به عبارت دیگر بیزنسها بزرگترین ضربه را از ناحیه ایمیلهای تقلبی می خورند. بنابر این بسیار مهم است که کارکنان کمپانی ها قبل از عکس المل در مقابل ایمیل ها، از واقعی بودن هویت فرستنده مطمئن شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19