پربازید

ویدیو

کووید-19

کانادا برای سفرهای بین المللی با دنده سنگین حرکت خواهد کرد

کانادایی های اهل سفر همه منتظرند تا در چند روز آینده حرفهای تازه ای از دولت فدرال درباره کاهش محدودیتهای سفر بشنوند.

یکسال و نیم است که ساکنان کانادا نتوانسته اند برای سفر به خارج برنامه ریزی کنند.

انجام تست، نیاز به قرنطینه، نگرانی در طول سفر، اقامت در هتل پس از برگشت، چهارده روز قرنطنیه اجباری در خانه، اگر اینها نتوانند مانع از سفر بین المللی کسی شوند حتما آن شخص کار واجبی دارد.

به هر حال زمستان دارد می رود و سیاهی به زغال می ماند. محدودیتهای سفر های بین المللی که بار ها تمدید شده در روز دوشنبه 21 جون منقضی می شود و دولت کانادا باید تصمیم جدیدش را اعلام کند  که آیا همین محدودیتهای فعلی را برای یکماه دیگر تمدید خواهد کرد؟

آیا محدودیتها را کم خواهد کرد؟ آیا به کلی لغو خواهد کرد؟

این آخری را که فعلا  فراموش کنید ولی منتظر باشید که از این پس دولت ماهی یکبار مقررات و محدودیتهای سفر بین المللی را اعلام می کند. اولین نوبت آن همین دوشنبه است.

آهسته آهسته

آنچه از اظهارات سیاستمداران کانادا بر می آید این است که محدودیتها بسیار آهسته برداشته خواهند شد ،هیچ چیز ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد. همه چیز بستگی به آمار ابتلاها و بستری ها و خدای نکرده مرگها خواهد داشت. اگر مرتب کم شوند، دولت هم مرتب محدودیتها را کم خواهد کرد.

دامینیک لبلان وزیر امور بین  وزارت خانه ای کانادا زیر لبی هشدار داده و خطاب به ساکنان کانادا گفته منتظر نباشند که محدودیتها به سرعت برداشته شوند. او گفته تغییرات آهسته و تدریجی آنهم فقط در صورتی اعلام خواهند شد که همزمان با افزایش سفر های تابستانی و توریستی،  تعداد مبتلایان جدید  رو به کاهش باشد.

فعلا کانادا برای سفر های بین المللی با دنده سنگین حرکت خواهد کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19