پربازید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد برنامه سه مرحله ای باز گشایی انتاریو را اعلام کرد

داگ فورد نخست وزیر انتاریو برنامه‌  سه مرحله ای بازگشایی انتاریو را اعلام کرد.

محدودیت هایی که تاکنون برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا وضع شده، در سه مرحله،  متناسب با پیشرفت برنامه واکسیناسیون عمومی و دیگر شاخص ها برداشته می شوند. هر مرحله ۲۱ روز ادامه خواهد داشت.

قبل از همه، دولت انتاریو  زمینها و تاسیسات  ورزشی-تفریحی فضای باز را از همین شنبه 22می باز می کند، که البته با محدودیت هایی همراه خواهد بود. انجام  ورزشهایی چون تنیس، گلف ، فوتبال ، بسکتبال و بیسبال مشروط به حضور حداکثر پنج نفر در زمین از این شنبه مجاز می شود اما کلاسهای آموزش ورزش و مشابه آن همچنان بسته خواهند ماند.

دستور «در خانه بمانید» تا دوم جون ادامه خواهد یافت ولی بیزنسهای غیر اساسی  بعد از دوم جون نیز تا شروع مرحله اول بازگشایی تعطیل خواهند بود.

داگ فورد گفت نرخ ابتلاهای جدید و نرخ بستریها در بیمارستان ها درحال کاهش است و واکسیناسیون عمومی در حال پیشرفت است.

جزئیات بازگشایی سه مرحله ای انتاریو به قرار زیر است:

مرحله اول

مرحله اول بازگشایی در هفته ۱۴ جون شروع می شود. در این مرحله بعضی از فروشگاه ها و خرده فروشی ها که کالاها و خدمات غیر اساسی ارائه می دهند می توانند با ۱۵ درصد ظرفیت باز کنند.

در این مرحله همچنین گردهمایی های تا ده نفر در فضای باز مجاز می شود و پذیرایی از مشتریان در فضای باز توسط رستوران ها، مشروط به حداکثر تا 4 نفر در هر میز، مجاز می شود.

مرحله دوم

در مرحله دوم گردهمای های فضای باز تا 25 نفر مجاز می شود.

در این مرحله  بیزنسهای بخش خدمات و مراقبت های شخصی می توانند فعالیتشان را شروع کنند، مشروط بر آنکه هنگام ارائه سرویس و خدمات بتوان ماسک زد.

همچنین برنامه های مذهبی در فضای بسته، با حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت ، مجاز می شود.

مرحله سوم

در این مرحله بخش دیگری از فعالیت های فضای بسته، البته با محدودیت هایی، آزاد می شوند، از جمله در مراکزی که معمولا تعداد بیشتری از افراد حضور پیدا می کنند، و امکان استفاده از ماسک حین فعالیت وجود ندارد.

هریک از این مراحل حداقل 21روز طول خواهد کشید و فقط در صورتی استان به مرحله بعد خواهد رفت که از نظر تعداد افراد واکسینه شده و دیگر شاخص های بهداشتی-پزشکی به اهداف تعیین شده رسیده باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19