پربازید

ویدیو

کووید-19

موضوع پرداخت حداقل حقوق به همه کانادایی ها دارد جدی می شود

موضوع پر طرفدار پرداخت حداقل در آمدی ـ یا حقوق پایه ـ به همه کانادایی ها دوباره سر زبانها افتاده.

کانادا از ابتدای پندمی تاکنون مبالغی را به طور مستمر به شهروندانی که در آمدشان را از دست داده اند پرداخت کرده. کمک اضطراری ماهی 2 هزار دلار که بعد به 1800 دلار کاهش یافت زبانزد خاص و عام است. دولت کمکهایی هم به صورت سوبسید دستمزد ها  و کمک اجاره و وامهای بدون بهره به بیزنسها پرداخت کرده.

اگرچه این کمکها موقت است ولی با ادامه پندمی کرونا و شیوع موجهای دوم و سوم  دولت این کمکها را تمدید کرده.

چند روز پیش دفتر بودجه پارلمان کانادا بحث پرداخت حداقل در آمد به همه را دوباره پیش کشید و گفت در صورتی که دولت به جای کمکهای اضطراری مربوط به کووید ، برنامه پرداخت حداقل در امد Universal Basic Income را به اجرا بگذارد، تا پایان سال 2022 تعداد کانادایی هایی که در فقر زندگی می کنند، نصف خواهد شد

کنوانسیون حزب لیبرال

هزاران تن از اعضای حزب لیبرال کانادا از پنجشنبه شب کنوانسیون سه روزه خود را به صورت آنلاین برگزار می کنند.

یکی از موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون، پرداخت حداقل در آمد به همه است. اعضای حزب با رای خود مشخص خواهند کرد که چه مسائلی در اولویت حزب قرار بگیرد و موضوع پرداخت حداقل در آمد یکی از آنهاست که به رای گیری گذاشته خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19