پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد افراد واکسینه شده در انتاریو و چهار استان پرجمعیت کانادا

تا صبح پنجشنبه ششم می 16.8 میلیون دوز واکسن میان استانها و قلمروهای کانادا توزیع شده.

در این گزارش با یک نگاه از وضعیت توزیع واکسن در کانادا آگاه می شوید:

 • تا صبح پنجشنبه شش می 16.8 میلیون دوز واکسن میان استانها و قلمروهای کانادا توزیع شده.
 • تا به حال 14.6 میلیون دوز واکسن به ساکنان کانادا تزریق شده.
 • تا به حال یک میلیون و 174 هزار نفر از جمعیت کانادا هر دو دوز واکسن را دریافت کرده و به طور کامل واکسینه شده اند (3.1 درصد کل جمعیت)

انتاریو

– تا کنون 6.6 میلیون دوز واکسن تحویل انتاریو شده.

– تا کنون 5.6 میلیون دوز تزریق شده.

– تاکنون 2.6 درصد جمعیت به طور کامل واکسینه شده اند.

– روز چهارشنبه پنجم می 132.600 دوز واکسن تزریق شد.

– تا کنون 45 درصد جمعیت انتاریو حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.

کبک

 • تا کنون 3.9 میلیون دوز تحویل کبک شده
 • تا کنون 3.4 میلیون دوز تزریق شده
 • تا کنون 46 درصد جمعیت کبک حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند
 • روز چهارشنبه 57 هزار دوز تزریق شد.

بریتیش کلمبیا

 • تا کنون 2.3 میلیون دوز تحویل استان شده.
 • تا کنون 1.9 میلیون دوز تزریق شده.
 • تا کنون 45 درصد جمعیت استان حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.
 • تا کنون 1.8 درصد جمعیت استان هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.
 • روز چهارشنبه 33 هزار دوز تزریق شد.

آلبرتا

 • تا کنون 1.8 میلیون دوز واکسن تحویل استان شده.
 • تا کنون 1.7 میلیون دوز تزریق شده.
 • تا کنون 6.9 درصد جمیت استان به طور کامل واکسینه شده اند.
 • تا کنون 40 درصد جمعیت استان حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.
 • روز چهارشنبه 26 هزار دوز تزریق شد.

نواسکوشیا

 • تا کنون 388 هزار دوز واکسن تحویل استان شده.
 • تا کنون 280 هزار دوز تزریق شده .
 • تا کنون 40 درصد استان حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.
 • تا کنون 3.8 درصد جمعیت استان هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.
 • روز چهارشنبه 41 هزار دوز تزریق شد.

کانادا فایزر را برای 12 تا 15 ساله ها مجاز کرد

وزارت بهداشت کانادا واکسن فایزر را برای نوجوانان ۱۲ سال به بالا امن تشخیص داد و با استفاده از آن برای این گروه سنی موافقت کرد.

وزارت بهداشت قبلا  فقط با استفاده از این واکسن برای نوجوانان 16 سال به بالا موافقت کرده بود.

دکتر سوپریا  شارما مشاور ارشد وزارت بهداشت کانادا گفت:”بعد از بررسی های کامل و دقیق و مستقل علمی، وزارت بهداشت به این تصمیم رسید که  این واکسن (فایزر) برای گروه سنی 12 تا 15 سال امن و موثر است.“

مقدار تجویز شده برای این گروه سنی نیز همان مقداری است که به بزرگسالان تزریق می شود.

مجوز وزارت بهداشت بر اساس نتایج ازمایشهای فاز سوم واکسن فایزر روی 2260 نوجوان 12 تا 15 سال صادر شده. به دنبال این آزمایشها که در آمریکا انجام شده، نتیجه گرفته شد که واکسن فایزر برای این گروه سنی صد در صدر موثر است. میزان ایمنی و موثر بودن واکسن فایزر روی بزرگسالان 95 درصد برآورد شده.

انتظار می رود  در آمریکا  هفته آینده استفاده از این واکسن برای کودکان 12 تا 15 ساله مجاز اعلام شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19