پربازید

ویدیو

کووید-19

وفور واکسن؛ انتاریو به فکر کم کردن فاصله چهار ماهه

از این هفته سیل واکسن فایزر به سمت انتاریو سرازیر می شود و همین موجب شده که مسئولین به فکر بیفتندکه دوز دوم را زودتر از آنچه قبلا اعلام شده تزریق کنند.

اوایل امسال مقرر شد که دوز دوم به فاصله چهار ماه از دوز اول تزریق شود. ولی حالا شرایط فرق کرده است. شاید خورشید سلامتی می خواهد بتابد. تعداد مبتلایان دارد کم می شود. واکسن زیاد می شود.

کانادا از این پس حداقل برای دو ماه هفته ای دو میلیون دوز واکسن فایزر دریافت خواهد کرد.

سهم بزرگی از این محموله نصیب انتاریو می شود .انتاریو در طول ماه می هفته ای 785 هزار دوز و در طول ماه جون هفته ای 938 هزار دوز واکسن فایزر دریافت خواهد کرد. با ورود واکسن در هفته های آینده انتاریو ممکن است فاصله چهار ماه بین دو دوز را کوتاهتر کند.

فاصله بین دو دوز

توصیه اولیه کمپانی فایزر این بوده که دوز دوم 21 روز بعد از دوز اول تزریق شود. توصیه کمپانی مدرنا نیز رعایت چهار هفته فاصله است. کمپانی آسترازنکا توصیه کرده که دوز دوم چهار تا دوازده هفته بعد از دوز اول تزریق شود.

اما چند ماه پیش با توجه به کمبود واکسن انتاریو تصمیم گرفت فاز دوم واکسنها را چهار ماه بعد از دوز اول بزند تا  تعداد هر چه بیشتری از مردم زودتر یک دوز  واکسن را دریافت کنند.

ولی حالا که قرار است هر هفته بیش از 785 هزار دوز واکسن  فایزر تحویل انتاریو شود، مسئولان بهداشتی به این فکر افتاده اند که فاصله چهار ماه را کوتاه کنند. به یاد داشته باشید که مدرنا هم قرار است از همین امشب هفتای یک میلیون دوز تحویل دهد.

خواسته دیگر انتاریو

انتاریو فکر دیگری هم در سر دارد .می خواهد بداند آیا می توان برای دوز دوم از واکسن متفاوتی استفاده کرد؟

به عبارت دیگر، اگر کسی در دوز اول، برای مثال، واکسن مدرنا یا آسترازنکا دریافت کرده، آیا می توان در دوز دوم واکسن فایزر به او تزریق کرد؟ سوال جالبی است که شاید به فکر خیلی ها خطور کرده باشد.

برای پاسخ این سوال، انتاریو به کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا مراجعه کرده و منتظر جواب این کمیته است.

در مورد استفاده از واکسنی متفاوت در دوز دوم، مطالعه ای در بریتانیا در دست انجام است که نتیجه آن ماه آینده معلوم خواهد شد. اما پاسخ کمیته ملی مشورتی کانادا احتمالا تا نیمه ماه می روشن خواهد شد.

بنابر این باید روز ها و هفته های آینده منتظر پاسخ این دو سوال بود:

  • آیا فاصله چهار ماهه بین دو دوز واکسن، کوتاه خواهد شد؟
  • آیا برای دوز دوم، می توان از واکسن متفاوتی استفاده کرد؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19