پربازدید

ویدیو

کووید-19

بریتیش کلمبیا دل نگران ده سانتیمتر بارندگی و سیل؛ سهمیه بندی بنزین

بریتیش کلمبیا برای سومین جبهه طوفان و سیل گسترده در دو هفته اخیر با اضطراب آماده می شود. انتظار می رود روز سه شنبه بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران ببارد و منطقه فریزر ولی Fraser Valley را سیل بگیرد. 

سیلابهای هفته گذشته در جنوب غربی استان بی سی هنوز فرو ننشسته. خانه ها و املاک اطراف رودها و در اطراف شهر اباتسفورد Abbaotsford کماکان در حالت فوق العاده به سر می برند و برای بعضی از این مناطق دوباره دستور آماده باش تخلیه صادر شده.

حداقل برای پنج رودخانه امکان سر ریز شدن آب و جاری شدن سیل وجود دارد. جنوب بریتیش کلمبیا در طول دو هفته گذشته دو طوفان همراه بارندگی شدید و سیل را پشت سر گذاشته و این سومین طوفان امسال است.

بسیاری از خانه ها و جاده ها و بزرگراهها به علت سیلهای اخیر صدمه دیده و ساکنان مجبور به تخلیه شده اند.

بریتیش کلمبیا در تابستان نیز هفته ها گرفتار آتش سوزیهای جنگی بود که خسارات مالی و جانی به جا گذاشت و هزاران نفر را وادار به تخلیه خانه هایشان کرد.

سهمیه بندی بنزین

سهمیه بندی بنزین در مناطقی که گرفتار سیل شده اند از مدتی قبل در جریان بوده و کماکان ادامه خواهد یافت و رانندگان تا ۱۴ دسامبر حداکثر ۳۰ لیتر بنزین در هر مراجعه دریافت می کنند تا سوخت کافی برای حمل و نقلهای حیاتی موجود باشد.

در حالی که مسئولان استان هنوز مشغول ارزیابی خسارات ناشی از دو سیل اخیر هستند خانواده ها در صبح سه شنبه مشغول آماده کردن خود برای سختی های احتمالی ناشی از جبهه جدید بودند. دامداران و مزرعه داران روز دوشنبه شتابان گله ها را جابه جا می کردند و به ارتفاع می بردند و مردم کیسه های شن پر می کردند تا اطراف خانه هایشان را حفاظت کنند.

کارشناسان احتمال می دهند که بارندگیهای عصر سه شنبه شدیدتر و مشکل آفرین تر از دو طوفان قبلی باشد.

سهمیه بندی بنزین

رانندگان در هر بار مراجعه به پمپ بنزین در مناطق زیر حداکثر ۳۰ لیتر بنزین می توانند خرید کنند:

– Lower Mainland
– Hope
– Sea to Sky region
– Sunshine Coast
– Gulf Islands
– Vancouver Island

در حالی که مسئولان استان هنوز مشغول ارزیابی خسارات ناشی از دو سیل اخیر هستند خانواده ها در صبح سه شنبه مشغول آماده کردن خود برای سختی های احتمالی ناشی از جبهه جدید بودند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19