پربازدید

ویدیو

کووید-19

کنسل شدن بعضی از فستیوالهای تابستان

سازماندهندگان فستیوال موزیک و هنر ”اوشیگا“ در مونتریال، فستیوال تابستان امسال را کنسل کردند.

این دومین سال متوالی است که فستیوال تعطیل می شود.

این فستیوال قرار بود از 30 جولای تا اول اگوست برگزار شود.

سازماندهندگان گفتند به علت شرایط پیوسته در حال تغییر پندمیک کرونا، فستیوال اوشیگا Ocheaga را تا جولای 2022 به تعویق می اندازند.

این فستیوال از پانزده سال پیش برگزار می شود و بعضی از معروفترین گروههای موسیقی و هنر در آن شرکت داشته اند. در فستیوال امسال قرار بود هنرمندان و گروههایی چون Foo Fighters  و کاردی بی هنرنمایی کنند.

فستیوالهای دیگر

”اوشیگا“ تنها فستیوال تابستان امسال کانادا نیست که کنسل می شود.

بعضی از دیگر فستیوالهای تابستان امسال که کنسل شده اند عبارتند از

-Ontario Boots and Hearts

-RBC Bluefest (in Ottawa)

-Country Thunder Festival (Sask)

فستیوال اوشیگا گفت تمام بلیطهایی که برای دو سال گذشته خریداری شده برای فستیوال سال 2022 اعتبار خواهند داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145531بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19