پربازدید

ویدیو

کووید-19

قیمت چوب پنجاه درصد کاهش یافت، آیا قیمت مسکن هم پائین می آید؟

در ماههای گذشته که قیمت مسکن در کانادا افزایش کم سابقه ای پیدا کرد، یکی از دلایل اصلی آن را افزایش قیمت مصالح ساختمانی نظیر چوب و الوار دانستند.  ولی قیمت چوب در هفته های اخیر شدیدا کاهش یافته، آیا می توان نتیجه گرفت که قیمت مسکن نیز کاهش می یابد؟

قیمت چوب مورد نیاز صنعت ساختمان اکنون  نصف قیمت  پنجاه روز پیش است.

هفته گذشته قیمت چوب تقریبا روزی یک درصد و در مجموع 7 درصد کاهش یافت.

افت قیمت چوب در پنجاه روز اخیر چنان زیاد بوده که بعضی از کارشناسان صنعت ساختمان از آن با عنوان ”سقوط قیمت چوب“ یاد کرده اند. همین کارشناسان پیش بینی می کنند که کاهش قیمت چوب ادامه خواهد یافت.

بانک مونترال پیش بینی کرده که قیمت چوب تا سال آینده  به 415 mbt دلار آمریکا کاهش یابد که به معنای 55 درصد کاهش بیشتر نسبت به قیمت کنونی آن است.

چوب در صنعت مسکن آمریکا و کانادا از مصالح اصلی است. بی دلیل نیست که یکی از کارشناسان به سازندگان توصیه کرده که پروژه ها را در صورت امکان کمی به عقب بیندازند تا قیمت نهایی چوب مشخص شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19