پربازدید

ویدیو

کووید-19

شما به کدام واکسن اعتماد دارید؟ نظر کاناداییها

شاید شما هم حدس می زنید که اعتماد کانادایی ها به دو واکسن فایزر و مدرنا بیشتر باشد.

نظرسنجی انجام شده توسط موسسه Proof Strategies نشان می دهد که از هر چهار کانادایی سه نفر به واکسنهای موجود برای کرونا اعتماد دارند و آنها را موثر و ایمن می دانند.

اما وقتی نوبت به تک تک واکسنها می رسد نظر مردم نیز مشابه نظر کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کاناداست.

در واقع بیش از 80 درصد کانادایی ها به واکسن فایزر بیشتر اعتماد دارند. درمورد واکسن مدرنا نیز نظر مردم مشابه فایزر است.

در مورد دو واکسن آسترازنکا و جانسون اند جانسون  این اعتماد به کمتر از 50 درصد کاهش پیدا می کند.

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا هفته گذشته هنگام اعلام نظر درباره واکسن جانسون اند جانسون توصیه کرد که افراد 30 سال به بالا تنها در صورتی واکسن جانسون اند جانسون بزنند که نخواهند برای دریافت واکسن فایزر یا مدرنا منتظر بمانند. به عبارت دیگر این کمیته اولویت را به واکسن فایزر و مدرنا داده بود.

این توصیه کمیته ملی مشورتی در چند روز گذشته جنجال گسترده ای در کانادا ایجاد کرد ، بخصوص که تعداد کسانیکه به علت لختگی خون (پس از دریافت واکسن آسترازنکا) جانشان را از دست دادند به سه نفر رسید.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145425بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19