پربازدید

ویدیو

کووید-19

سود تی دی بانک هم دو برابر شد

تی دی بانک کانادا گزارش مالی سه ماهه اخیر را بیرون داد .

این بانک در سه ماهه منتهی به 30 اپریل 3.7 میلیارد دلار سود کرده که بیشتر از دو برابر سه ماهه مشابه در سال قبل است. این سود فراتر از پیش بینی ها بود.

سود تی دی بانک در سه ماهه مشابه در سال 2020 برابر با 1.5 میلیارد  دلار بود. در سال 2020 به علت شروع پندمیک، بانکها با حجم بالایی از بدهی بد یا بدهی های پرداخت نشده مواجه بودند.

تی دی بانک در گزارش جدید می گوید 377 میلیون دلار از زیانهای کردیتی را احیا کرده. مجموع در آمد تی دی بانک در سه ماهه گذشته 10.2 میلیارد دلار بود که از 10.5 میلیارد دلار در سه ماهه مشابه درسال قبل کمتر است.

 بانک مونترال در اوایل این هفته گزارش مالی سه ماهه گذشته را بیرون داد که نشان می داد سود این بانک نیز نسبت به سه ماهه مشابه در یکسال قبل نزدیک به دو برابر شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19