پربازدید

ویدیو

کووید-19

تظاهرات علیه منع رفت و آمد شبانه در مونتریال

تظاهرات یکشنبه شب علیه منع رفت و آمد شبانه در مونتریال به خشونت کشیده شد. صاحبان بیزنسها صبح دوشنبه مشغول تمیز کردن محوطه فروشگاه ها و ارزیابی میزان خساراتی بودند که به بیزنسشان وارد شده.

مقررات منع رفت و آمد از ساعت 8 شب تا پنج صبح از یکشنبه شب در مونتریال به اجرا در آمد و به همین دلیل صد ها نفر دراعتراض به این مقررات در اولد مونتریال گرد آمدند. معترضان در حالی که وسایل آتش بازی روشن می کردند با صدای بلند موسیقی می رقصیدند و شعار” ازادی برای جوانان“ Freedom for Young  می دادند. ولی اعتراضات به سرعت از حالت مسالمت آمیز خارج شد. بعضی از معترضان زباله هارا به آتش کشیدند و شیشه پنجره بیزنسها را شکستند. به گزارش کندین پرس، پلیس گاز اشک آور شلیک کرد و به سمت تظاهر کنندگان یورش برد و همین سبب پخش تظاهر کنندگان در خیابانهای  سنگفرش اولد مونتریال شد که به منازعه و اغتشاش کشیده شد.

سخنگوی پلیس مونتریال صبح دوشنبه گفت هفت کشور در این رابطه دستگیر شدند و 107 تیکت برای نقض مقررات بهداشت عمومی صادر شد. والری پلانت شهردار مونتریال صبح دوشنبه اعمال تظاهر کنندگان را تقبیح کرد و خواستار همبستگی عمومی برای شکست دادن پندمیک کرونا شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19