پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیست درصد خانه ها در کانادا به قصد سرمایه گذاری خریده می شوند

نزدیک به ۲۰ درصد خانه ها در کانادا توسط کسانی خریده می شوند که قصدشان سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاران کسانی هستند که واحد مسکونی را نه برای سکونت شخصی بلکه برای سرمایه گذاری می خرند تا سود آن را ببرند.

مطالعه جدید که از سوی بانک مرکزی کانادا Bank of Canada انجام شده و نتیجه اش روز پنجشنبه منتشر شد حاکی است که ۱۹ درصد از خانه هایی که از ۲۰۱۴ به این سو خریداری شده به قصد سرمایه گذاری خریده شده.

این درصد در طول سالهای پاندمی به سرعت بیشتر شده.

رسانه بلومبرگ به نقل از این گزارش می گوید تعداد خرید خانه های مسکونی توسط سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۷ بسیار زیاد شد. در این سال قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کانادا نظیر ونکوور و تورنتو افزایش زیاد داشت. این تعداد در سال ۲۰۲۱ بازهم بیشتر شد.

بنابراین گزارش، بزرگترین گروه خریداران خانه و آپارتمان را در کانادا سرمایه گذاران تشکیل می دهند.

این پژوهش نشان می دهد که تعداد خریداران بار اول خانه از سال 2۰۱۵ به این سو پیوسته رو به کاهش بوده و در سال گذشته کمتر از همیشه بوده. (Chart: Bank of Canada’s Report: Housing Demand in Canada)
درصد واقعی

درصد واقعی خرید خانه به قصد سرمایه گذاری احتمالاً بسیار بیشتر است زیرا برخی از این سرمایه گذاران را خریداران خارجی تشکیل می دهند و در این پژوهش فقط آن دسته از خریداران خارجی به حساب آمده اند که مورگیج خود را در کانادا تهیه کرده اند.

خرید خانه توسط کورپوریشن ها و خرید خانه به صورت تمام نقد نیز در این پژوهش محاسبه نشده و بنابراین می توان نتیجه گرفت که درصد کسانی که خانه را به قصد سرمایه گذاری می خرند بیشتر از ۲۰ درصد است.

در خرید به قصد سرمایه گذاری، خریدار به دنبال آن است که با توجه به افزایش سریع قیمت مسکن در کانادا، خانه را بعد از مدتی با قیمتی بسیار بالاتر بفروشد و سود کلانی به جیب بزند.

رسانه بلومبرگ به نقل از این گزارش می گوید تعداد خرید خانه های مسکونی توسط سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۷ بسیار زیاد شد. در این سال قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کانادا نظیر ونکوور و تورنتو افزایش زیاد داشت. این تعداد در سال ۲۰۲۱ بازهم بیشتر شد. (Chart: Bank of Canada’s Report: Housing Demand in Canada)
خریداران بار اول

از سوی دیگر این پژوهش نشان می دهد که تعداد خریداران بار اول خانه از سال 2۰۱۵ به این سو پیوسته رو به کاهش بوده و در سال گذشته کمتر از همیشه بوده. خریداران بار اول معمولاً کسانی هستند که خانه را به قصد سکونت در آن خریداری می کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160040بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19