پربازدید

ویدیو

کووید-19

احتمال افزایش قیمت اینترنت کمپانی های کوچکتر

نهاد دولتی سیاستگذاری برای تله کامیونیکیشن کانادا (CRTC) از تصمیم قبلی اش برگشت و گفت اشتباه کرده.

این نهاد در سال 2019 خواستار کاهش نرخ عمده فروشی سرویسهای اینترنت شد  و به کمپانی های بزرگ تلفن و کیبل کانادا دستور داد  نرخ عمده فروشی فضای اینترنتی  خود را  به کمپانیهای کوچکتر کامیونیکیشن کم کنند.

این نهاد روز پنجشنبه  تصمیمش  را عوض کرد و گفت اشتباه کرده بوده. تصمیم جدید به این معناست که نرخ عمده فروشی فضای  اینترنت توسط  کمپانی های بزرگ به کمپانی های کوچکتر به سطح سال 2016  که گرانتر بود باز می گردد.

کمپانی های کوچکتر از این تجدید نظر خشنود نیستند.

به گزارش کندین پرس، مت استاین رئیس شبکه ای متشکل از 30 کمپانی کوچکتر ضمن ابراز نارضایتی از این تجدید نظر پیش بینی کرد که نرخ اینترنت در کانادا به زودی بالا برود و از تعداد کمپانی های کوچک ارائه دهنده سرویس اینترنت کاسته شود.

به عبارت دیگر کمپانی های کوچک ارائه دهنده سرویس اینترنت که فضای اینترنت خود را از کمپانی های بزرگتر می خرند اکنون باید بهای بیشتری بپردازند و به همین دلیل نرخ خرده فروشی خود را به مردم افزایش خواهند داد.

کمپانی های بزرگ اینترنت کانادا نظیر بل و راجرز از تغییر تصمیم CRTC خشنود هستند. آنها می گویند احداث و توسعه زیر ساختهای شبکه هایشان هزینه بر است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19