برچسب: آمار کرونا

جمع مبتلایان از 300 هزار گذشت

جمع مبتلایان از 300 هزار گذشت

در شرایطی که ساکنان انتاریو هر روز آمار مبتلایان جدید را پیگیری می کنند تا از چگونگی وضعیت پندمیک در ...

01 مارس 2021

Page 1 of 3 1 2 3

پربازدید

ویدیو

 

کووید-19