پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۷ دسامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه، ۲۷ دسامبر، به ۵۴۸٬۹۹۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۴٬۹۶۳ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada:
(Total: 548,993 confirmed cases, 14,963 deaths, 457,493 resolved)

Quebec2,291 new cases, 12 new deaths
(Total: 192,655 confirmed cases, 8,023 deaths, 164,163 resolved)

Ontario: 2,005 new cases, 18 new deaths
(Total: 171,416 confirmed cases, 4,377 deaths, 147,478 resolved)

Alberta: 
(Total: 94,881 confirmed cases, 890 deaths, 75,070 resolved)

British Columbia: 
(Total: 48,182 confirmed cases, 808 deaths, 37,784 resolved)

Manitoba: 521 new cases, 28 new deaths
(Total: 24,145 confirmed cases, 645 deaths, 19,012 resolved)

Saskatchewan: 559 new cases, 7 new deaths
(Total: 14,814 confirmed cases, 141 deaths, 11,275 resolved)

Nova Scotia: 
(Total: 1,465 confirmed cases, 65 deaths, 1,364 resolved)

New Brunswick: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 592 confirmed cases, 8 deaths, 549 resolved)

Newfoundland and Labrador: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 387 confirmed cases, 4 deaths, 359 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 94 confirmed cases, 0 deaths, 89 resolved)

Yukon: 
(Total: 60 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 23 resolved)

Nunavut: 
(Total: 265 confirmed cases, 2 deaths, 255 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19