پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۸ دسامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه، ۲۸ دسامبر، به ۵۵۴٬۷۸۰ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۵٬۱۲۱ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada:
(Total: 554,780 confirmed cases, 15,121 deaths, 466,273 resolved)

Quebec2,275 new cases, 37 new deaths
(Total: 194,930 confirmed cases, 8,060 deaths, 166,066 resolved)

Ontario: 
(Total: 171,416 confirmed cases, 4,377 deaths, 147,478 resolved)

Alberta: 917 new cases, 112 new deaths (over the past 5 days)
(Total: 98,269 confirmed cases, 1,002 deaths, 81,780 resolved)

British Columbia: 
(Total: 48,182 confirmed cases, 808 deaths, 37,784 resolved)

Manitoba: 107 new cases, 9 new deaths
(Total: 24,252 confirmed cases, 654 deaths, 19,156 resolved)

Saskatchewan: 
(Total: 14,814 confirmed cases, 141 deaths, 11,275 resolved)

Nova Scotia: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,478 confirmed cases, 65 deaths, 1,380 resolved)

New Brunswick: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 593 confirmed cases, 8 deaths, 551 resolved)

Newfoundland and Labrador: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 389 confirmed cases, 4 deaths, 363 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 94 confirmed cases, 0 deaths, 89 resolved)

Yukon: 
(Total: 60 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 23 resolved)

Nunavut: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 256 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19