پربازید

ویدیو

کووید-19

213 هزار نفر در ماه ژانویه بیکار شدند

در ماه ژانویه 213 هزار کانادایی شغلشان را از دست دادند که بیشتر آنها از انتاریو و کبک هستند .این بیشترین تعداد بیکاری در یک ماه در شش ماه گذشته است.

هیچ یک از اقتصاد دانان چنین بیکاری گسترده ای را برای ماه ژانویه انتظار نداشتند. موسسه Redinitiv که اطلاعات مالی را گردآوری می کند.می گوید  اقتصاد دانان  47.500 بیکاری را برای ماه ژانویه پیش بینی کرده بودند.

به طور معمول ماه ژانویه تعداد بیکاریها بیشتر از ماههای دیگر است زیرا کارفرمایان برای ماههای نوامبر و دسامبر تعداد زیادی نیروی کار موقت استخدام می کنند،اما امسال به دلیل تعطیلی ها و محدودیت های ناشی از کووید، بازار کار آخر سال با همیشه فرق داشت و حتا بیش از ۶۰ هزار نفر بیکار شدند.

با 213 هزار بیکاری در ماه ژانویه، نرخ بیکاری در کشور از 8.9 درصد به 9.3 درصد رسید که از آگوست گذشته سابقه نداشت. بیشتر بیکاری ها به بخش خرده فروشی مربوط می شود.

درم اپریل گذشته تقریبا دو میلیون نفر در کانادا بیکار شدند اما از ماههای تابستان بیزنسها به تدریج شروع به بازگشایی کردند  ولی  از ماههای نوامبر و دسامبر با اوج گرفتن موج دوم پندمیک بیکاری ها روند صعودی پیدا کرد.

بیشتر بیکاریهای ماه ژانویه از نوع شغلهای پاره وقت و در بخش خدمات بود. به گفته سازمان آمار کانادا نرخ بیکاری در ماه فوریه گذشته (در آستانه شروع پندمیک) 4.4 درصد بود که حالا به 9.3 درصد رسیده. در مقایسه با ماه فوریه هم اکنون (ماه ژانویه) 858.300 شغل از دست رفته است. این  همه ماجرا نیست زیرا اگر سازمان آمار کانادا تعداد کسانی را که بیکار هستند اما دنبال کار نمی گردند را به مجموع بیکاران اضافه کند نرخ بیکاری 12 درصد خواهد بود.

به گزارش کندین پرس، در ماه دسامبر نیز 63 هزار شغل از دست رفت.

خانم لی نورد Leah Nord از کارشناسان ارشد اتاق بازرگانی کانادا نرخ بیکاری های ماه ژانویه را “تیرگی شوربختانه” ” Unfortunately Bleak”  خواند و گفت:”برای مدیریت پندمیک به استراتژی جدیدی نیاز داریم.”

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19