چشم انداز اقتصاد کشور: رویال بانک و سی آبی سی چه می گویند؟

اقتصاددانان کانادایی پیش بینی می کنند که رکود اقتصادی در کانادا در راه است. دو دلیل اصلی را هم ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت می دانند.

رویال بانک کانادا پیش بینی می کند که اقتصاد کشور در سه ماهه های دوم و سوم سال دچار رکود ( recession – رشد منفی) می شود.

رویال بانک می گوید اقتصاد کشور در سه ماهه اول 0.8 درصد رشد مثبت داشته سپس در سه ماهه دوم 2.5 درصد رشد منفی و در سه ماهه سوم 0.8 درصد رشد منفی annualized خواهد داشت.آگهی

آگهی

هر گاه اقتصاد برای دو سه ماهه پیاپی رشد منفی داشته باشد، آن را دچار رکود recession می دانند.

رویال بانک در گزارش خود نحوه ساپورت دولت را در برگشت به حالت عادی مهم می داند، برای مثال میزان تزریق پول به بخش بهداشت و درمان و میزان مزایای پرداختی  به افراد بیکار شده پرداخت خواهد شد.

بانک سی آی بی سی نیز پیش بینی مشابهی دارد با این تفاوت که میزان رشد منفی اقتصاد در سه ماهه های دوم و سوم را بیشتر پیش بینی می کند (به ترتیب ۳ درصد و 3.4 درصد رشد منفی).

سی آی بی سی می گوید تا زمانی که ویروس کرونا کنترل شود، درمانهای بهتر و یا واکسن ارائه شود، کانادایی ها به طور جدی به خرید نخواهند رفت و اعتماد بیزینسی باز نخواهد گشت. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست