رئیس مجمع ملی بومیان First Nation خواستار استعفای رئیس RCMP شد

جاستین ترودو نخست وزیر روز جمعه در کنفرانس خبری اتاوا گفت کانادایی های بسیاری از عملکرد پلیس آر سی ام پی ابراز نگرانی کرده اند.

پِری بِلِه گارد Perry Bellegarde‏ رئیس مجمع اقوام First Nation کانادا گفت تصمیم گرفته به نخست وزیر ترودو بگوید که اعتمادش را به رئیس پلیس آر سی ام پی بِرِندا لاکی Brenda Lucki از دست داده است.

پری بله گارد رئیس ملی بومیان گفت بعد از ماهها ناآرامی و مسائل متعدد مرتبط با امنیت بومیان First Nation به این نتیجه رسیده.آگهی

آگهی

او گفت از ترودو می خواهد کسی را جایگزین برندا لاکی کند که «تمرکزش بر امنیت مردم و مبارزه با نژادپرستی باشد.»

آر سی ام پی اخیراً به خاطر نحوه برخوردش با منازعات صید خرچنگ توسط بومیان میک مَک با انتقادات سنگین روبرو شده.

اوایل هفته، مارک میلر وزیر امور بومیان کانادا گفت آر سی ام پی در حفاظت از اموال بومیان میک مک کوتاهی کرده، ولی برندا لاکی از عملکرد افسران آر سی ام پی نواسکوشیا دفاع کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست