در میان کشورهای توسعه یافته، آسایشگاههای سالمندان کانادا بیشترین مرگ ناشی از کرونا را داشته‌اند

پژوهشها حکایت از وضعیت رقت انگیز آسایشگاههای سالمندان کانادا دارد.

آسایشگاههای کانادا تقریبا دو برابر آسایشگاههای سالمندان در کشورهای توسعه یافته، تلفات داده‌اند.

توضیح دقیق تر را به نقل از پژوهشی که توسط انستیتوی اطلاعات بهداشت و درمان کانادا انجام شده ملاحظه کنید:آگهی

آگهی

براساس این پژوهش، تا 25 ماه می، 81 درصد از کل مرگهای ناشی از کرونا در کانادا، در آسایشگاههای سالمندان رخ داده.

اما در 16 کشور توسعه یافته دیگر، مرگهای اتفاق افتاده در آسایشگاهها، به طور متوسط 42 درصد کل مرگهای آن کشور بوده.

این پژوهش آینه‌ای است از عمق تراژدی که بسیاری از خانواده‌ها، ساکنان آسایشگاهها و امدادگران با آن روبرو بوده‌اند.

 با سلام تورنتو آنلاین هیچ خبر مهم تورنتو و کانادا را از دست نمی دهید:

بر سالمندان آسایشگاههای انتاریو چه گذشته؟

وخامت اوضاع در مراکز نگهداری از سالمندان: نیمی از مرگهای کانادا در این مراکز رخ داده

دهها سال غفلت از خانه‌های سالمندان انتاریو فاجعه آفرید: نود و سه مرکز گرفتار

خبر تکان دهنده از چهار سالمندی که بیست سال پیش از خانه های سالمندان مسکوکا ناپدید شدند

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست