جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۷ آگوست

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز پنجشنبه، ۲۷ آگوست، به ۱۲۶٬۶۴۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 62,056 confirmed (including 5,750 deaths, 55,008 resolved)
Ontario: 41,813 confirmed (including 2,803 deaths, 37,940 resolved)
Alberta: 13,210 confirmed (including 235 deaths, 11,799 resolved)
British Columbia: 5,304 confirmed (including 203 deaths, 4,199 resolved)
Saskatchewan: 1,604 confirmed (including 24 deaths, 1,520 resolved)
Nova Scotia: 1,081 confirmed (including 65 deaths, 1,011 resolved)
Manitoba: 1,043 confirmed (including 13 deaths, 622 resolved)
Newfoundland and Labrador: 268 confirmed (including 3 deaths, 265 resolved)
New Brunswick: 190 confirmed (including 2 death, 178 resolved)
Prince Edward Island: 44 confirmed (including 41 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 126,646 (0 presumptive, 126,646 confirmed including 9,098 deaths, 112,616 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست