آخرین گروه کانادایی های ساکن چین به کانادا آورده شدند

هواپیمای حامل ۱۸۵ کانادایی که از ووهان چین برخاسته بود صبح سه شنبه در پایگاه نظامی ترنتون در اونتاریو به زمین نشست. پنجاه نفر از این عده اعضای خانواده بودند که برای همراهی به چین رفته بودند.

این عده مدت دو هفته را در این پایگاه در قرنطینه خواهند گذراند تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک ناقل ویروس کرونا نیستند.

هفته گذشته 285 کانادایی از چین به این پایگاه آورده شدند.آگهی

آگهی

گروه جدید در محلی جدا از گروه اول، اما در همان پایگاه در قرنطینه خواهند بود.

از آغاز شیوع بیماری کرونا در چین، تاکنون فقط هفت نفر در کانادا مبتلا به این ویروس شناخته شدند که حال همگی آنها رو به بهبود است.

این آخرین گروه کانادایی هایی است که از چین به کانادا آورده می شوند.

این مسافران همگی تحت معاینه قرار گرفته و نشانه ای از بیماری کرونا در آنها دیده نشده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید