هر که پولش بیش ، فرصت تحصیلش بیش؛ حتی در انتاریو

مدارس انتاریو بسیاری از فعالیتهای فوق برنامه، بازدیدهای آموزشی field trips و مواد و لوازم آموزشی کلاسها را از طریق جمع آوری اعانه fundraising تامین می کنند، و این سبب می شود دانش آموزان مناطق کم درآمد انتاریو از فرصتهای آموزشی کمتری در مقایسه با دانش آموزان مناطق ثروتمند، برخوردار باشند. 

گروه People for Education که حامی فرصت های آموزشی برابر برای همه دانش آموزان است گزارش تازه ای منتشر کرده که در آن می گوید دانش آموزان مناطق کم درآمدتر انتاریو از فرصتهای آموزشی موجود برای دانش آموزان مناطق ثروتمندنشین محرومند.

این گروه می گوید دانش آموزان مناطق ثروتمندنشین قادرنـد پـول بیشتـری از طریـق برنامه هـای فاندریزینـگ بـرای مدرسه شان بیاورند. آگهی

آگهی

این گزارش براساس اطلاعات دریافتی از ۱۲۵۴ مدرسه انتاریو تهیه شده. 

کمکهای مالی که از طریق برنامه های فاندریزینگ جمع آوری می شوند صرف فعالیتهای آموزشی فوق برنامه و گردشهای علمی و مشابه آن می شوند. 

طبق این گزارش، ده درصد از مدارس ابتدایی که در پردرآمدترین مناطق انتاریو واقع هستند ۳۳ برابر بیشتر از ده درصد مدارس ابتدایی که در پایین جدول قرار دارند، کمک مالی گردآوری کرده اند. 

بعضی از این مدارس حدود یکصد هزار دلار در سال گردآوری کرده اند. 

در مورد دبیرستانها، گزارش می گوید پنج درصد دبیرستانهای پردرآمدترین مناطق، برابر با ۸۲ درصد مدارس که در مناطق کم درآمدتر هستند پول گردآوری کرده اند. بعضی از این دبیرستانها حدود ۲۲۰ هزار دلار در یک سال تحصیلی جمع آوری کرده اند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید