مصرف الکل در پارکها و بعضی فضاهای عمومی انتاریو آزاد می شود

دولت انتاریو در بودجه جدید خود می گوید به بارها، رستورانها و زمین های گلف اجازه می دهد  بتوانند از ساعت 9 صبح، هفت روز هفته، مشروب سرو کنند.

همچنین مصرف الکل در پارکینگ های عمومی استادیوم های ورزشی، قبل از شروع بازیها، که به آن Tailgating  می گویند نیز قرار است آزاد شود.

دولت داگ فورد همچنین تصمیم گرفته مصرف مشروبات الکلی در بعضی اماکن عمومی و پارکها را آزاد کند. تدوین مقررات برای اینکه در کدام نقطه از فضاهای عمومی مشروب صرف شود، به عهده شهرداری ها گذاشته می شود.آگهی

احزاب نیودمکرات و لیبرال انتاریو با این تصمیم دولت داگ فورد مخالفند و می گویند دولت او به جای آنکه به فکر خدمات بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باشد،  حواسش متوجه الکل است ـ کندین پرس

 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید