قیمت ها چقدر بالا رفته؟

قیمت مواد غذایی و سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته چقدر بالا رفته؟

سازمان آمار کانادا روز چهارشنبه گزارش جدیدی از میزان تورم در کشور بیرون داد.

این گزارش براساس قیمت پرداختی مصرف کنندگان در ماه می تهیه شده و نتیجه می گیرد شاخص قیمت ها نسبت به یکسال قبل 2.4  درصد افزایش یافته.آگهی

آگهی

در این محاسبه قیمت هشت گروه اصلی از کالاها و مایحتاج عمومی در نظر گرفته می شود که شاخص قیمت ها در هر هشت گروه نسبت به سال قبل بالا رفته.

گروه مواد غذایی

قیمت مواد غذایی به طور کلی  3.5 درصد بالا رفته، که البته میزان افزایش قیمت سبزیجات تازه 16.7 درصد بوده.

حمل و نقل

هزینه حمل و نقل در مجموع 3.1  درصد بالا  رفته که بیشترین افزایش متعلق به حمل و نقل هوایی است که 8.9  درصد بالا رفته.

قیمت اتومبیلهای معمولی  4.2 درصد و هزینه بیمه اتومبیل 8.1 درصد بالا رفته.

قیمت بنزین اما  3.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست