صاحب این سنگ قبر کیست؟

پلیس استانی انتاریو به دنبال خانواده مردی است که یکصد و هیجده سال پیش درگذشته و سنگ قبرش کنار جاده پیدا شده. 

پلیس می گوید این سنگ قبر قدیمی توسط مردم کنار جاده ای در توکامسه Tecumseh انتاریو پیدا شده و تحویل پلیس شده. 

روی این سنگ قبر نام William McIntyre حک شده که در سال ۱۹۰۱ درگذشته است. آگهی

افسران پلیس به دنبال آشنایان آن فقید هستند تا سنگ در جای واقعیش قرار بگیرد ـ‌ کندین پرس 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید