با پای خودش به بیمارستان رفت ولی دیر شده بود

این بار فردی که گلوله خورده بود با پای خودش به بیمارستان رفت، اما اقدامات پزشکی موثر نبود و کمی بعد درگذشت.

حادثه حوالی ساعت دو بامداد یکشنبه در «وان» روی داده.

پلیس منطقه یورک بر این باور است که وقتی این فرد خود را به بیمارستان رسانده، فقط حدود ۱۵ دقیقه از تیر خوردنش می گذشته.آگهی

آگهی

به نظر می آید این فرد در مشاجره ای درگیر می شود که به خشونت می گراید.

پلیس اکنون در جستجوی دو فرد مذکری است که در حال فرار از محل با یک اتومبیل تیره دیده شده اند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید