انتشار کتاب تازه درباره هاروی واینستین

کتاب جدیدی به قلم گزارشگران روزنامه نیویورک تایمز روز سه شنبه ۱۰ سپتامبر بیرون آمد. نویسندگان این کتاب دو گزارشگر نیویورک تایمز به اسامی جودی کانتور و میگن توهی هستند که اتهامات مربوط به سوءرفتارهای جنسی هاروی واینستین را برملا کردند. هاروی واینستین از مهره های کلیدی در هالیوود بود.

کتاب جدید She Said   نام دارد. این کتاب هویت بعضی از کسانی که این اتهامات را برملا کردند آشکار  می کند.

کتاب اطلاعات تازه ای درباره تلاشهای هاروی واینستین برای جلوگیری از انتشار مطالب مربوط به خودش، افشا می کند.آگهی

آگهی

نویسندگان کتاب اطلاعاتی را هم  که از وکیل و حسابدار هاروی واینستین به دست آورده اند در کتاب درج کرده اند.

محاکمه هاروی واینستین قرار است ژانویه آینده آغاز شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست