آخرین فروشگاههای سیرز کانادا نیز بسته شدند

آخرین فروشگاههای سیرز کانادا که هنوز باز بودند یکشنبه گذشته برای همیشه بسته شدند.

کمپانی سیرز کانادا که برای چند ده سال از بازیگران شاخص صنعت خرده فروشی کانادا بود، سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد و اعلام کرد که پس از فروش موجودی، همه فروشگاههایش را می بندد، که به این ترتیب حدود 15 هزار نفر کارشان را از دست دادند.

برنامه اولیه سیرز کانادا برای پرداخت 7.6 میلیون دلار مزایا به 43 تن از مدیران ارشدش سروصدای بسیاری برانگیخت زیرا این در شرایطی بود که گفته می شد صندوق بازنشستگی آن دچار 260 میلیون دلار کسری است.این کمپانی بعدا برنامه اش را تعدیل کرد و گفت جمعا 6.5 میلیون دلار مزایا به 36 تن از مدیران ارشدش می پردازد.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید