پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن

شیوع کووید در شلتر تورنتو

در شلتر Maxwell Meighen تورنتو، حداقل 29 نفر به یک گونه نامشخص ویروس کووید مبتلا شده اند. شهرداری می گوید مبتلایان در یک مرکز بازیابی قرنطینه شده اند. سازمان بهداشت عمومی انتاریو در حال پیگیری است تا گونه این ویروس را شناسایی کند.

انتاریو

صبح سه شنبه 23 فوریه تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته 975 نفر و تعداد مرگها 12 مورد گزارش شد. نیمی از ابتلاهای جدید به کلانشهر تورنتو GTA تعلق دارد.

تست سریع

استان پرینس ادوراد آیلند اقدام به یک پروژه پایلوت کرده که در آن از تست سریع برای معاینه مسافران هوایی که وارد این استان می شوند استفاده می شود.

ایران

سه شنبه پنج اسفند آمار مبتلایان کووید در 24 ساعت گذشته در ایران چنین گزارش شد:

  • تعداد مبتلایان جدید: 8330 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 590 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 91 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 59660 نفر
  • تعداد افراد بستری در بخش مراقبتهای ویژه : 3696 نفر

آمریکا

ارقام مبتلایان کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 59,462 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 28.2 میلیون
  • تعداد مرگهای جدید: 1454 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 500,104 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19