پربازدید

ویدیو

کووید-19

کسانی که کمک سرب را از سر نیاز گرفته اند نگران بازپس دادن آن نباشند

کانادایی هایی که در دوران پندمیک به خاطر نیازهایشان از کمک مالی دولت استفاده کرده اند، و همچنین کسانی که در اپلی کیشن هایشان برای دریافت کمک سرب، بدون نیت بد اشتباهاتی کرده اند، نباید نگران بازپرداخت آن باشند.

جاستین ترودو نخست وزیر در مصاحبه ای به مناسبت پایان سال خیال نیازمندانی که نگران بازپرداخت کمکهای دریافتی شان بودند راحت کرد و گفت دولت به افراد آسیب پذیر کمک مالی نداده که بعدا پس بگیرد.

ترودو در مصاحبه با کندین پرس گفت آنهایی که کمک سرب را به خاطر نیازهایشان دریافت کرده اند، و یا هنگام پر کردن اپلی کیشن کمک سرب، با نیت خوب اشتباهاتی کرده اند، نگران بازپرداخت آن نباشند.

آژانس مالیات کانادا CRA در چند هفته اخیر با ارسال نامه برای 441 هزار نفر از کسانی که کمک سرب را دریافت کرده اند، سوالاتی کرده تا مطمئن شود آنها واجد شرایط دریافت کمک سرب بوده اند.

بعضی از این افراد جوانانی بوده اند که برای هزینه هایشان نیازمند کمک هستند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136919بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19