پربازید

ویدیو

کووید-19

کالجها و دانشگاههای انتاریو از پائیز به صورت نرمال فعالیت خواهند کرد

دانشجویان کالج ها و دانشگاههای انتاریو سال تحصیلی جدید را به حالت نرمال آغاز خواهند کرد.

به تمامی مراکز تحصیلات بعد از دبیرستانی انتاریو گفته شد که برای شروع سال تحصیلی عادی و بدون هر گونه محدودیت آماده شوند.

سال تحصیلی انتاریو از ابتدای سپتامبر آغاز می شود.

برابر اطلاعات دریافتی، کلاسها در سال تحصیلی جدید هیچ محدودیتی از نظر ظرفیت و یا فاصله فیزیکی نخواهند داشت. با این حال وزارت کالجها و دانشگاهها گفت این مراکز باید تدارکات لازم را ببینند تا اگر احتمالا بیماری کرونا دوباره شیوع پیدا کرد بتوانند کلاسها را ادامه دهند و وقفه ای در آموزش ایجاد نشود.

این وزارتخانه دانشجویان را تشویق به واکسیناسیون کرده و از مراکز آموزش بعد از دبیرستانی خواسته امکانات واکسیناسیون و تست گرفت در کمپوس را فراهم کنند.

قرار است چارچوب و راهنمای کامل که حاوی توصیه های ایمنی لازم خواهد بود تا اوایل ماه آینده منتشر شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19