پربازید

ویدیو

کووید-19

کارنامه مدرنا و فایزر در کانادا: در چند هفته اخیر کدامیک بد قولی و کدامشان خوش قولی کرده؟

این هفته قرار است کمپانی فایزر یک میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دهد. فایزر در یک ماه گذشته به صورت مرتب هفته ای بیش از یک میلیون دوز فایزر تخویل کانادا داده.

درمورد مدرنا  اما قضییه فرق می کند.

مدرنا قرار بود  هفته گذشته 855 هزار دوز واکسن تحویل کانادا دهد که به قولش عمل نکرد. دلیل این بدقولی مشکلات مربوط به کنترل کیفیت ذکر شده.

کانادا انتظار دارد که مدرنا بدقولی اش را جبران کند و آن 855 هزار دوزی را که هفته گذشته تحویل نداد این هفته تحویل  دهد.

اما داستان تاخیر مدرنا همین جا ختم نمی شود. مسئولان کانادایی می گویند  تاخیر مشابهی ممکن است هفته آینده روی دهد. مدرنا قرار است هفته آینده 1.2 میلیون دوز تحویل کانادا دهد.

همانطور که اشاره شد کمپانی فایزر به عکس مدرنا، بیش از چهارهفته است که تاخیری نداشته و هر هتفه بیش از یک میلیون دوز تحویل کانادا داده است.

استرازنکا

در این هفته قرار نیست محموله ای از استرازنکا یا جانسون اند جانسون تحویل شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19