پربازدید

ویدیو

کووید-19

پلیس آلمان در جستجوی سکه طلای 100 کیلویی کانادایی

صبح چهارشنبه پلیس برلین آلمان به چندین خانه و جواهر فروشی یورش برد تا شاید سرنخی در رابطه با سکه طلای 100 کیلویی پیدا کند. این سکه عظیم کانادایی است و در سال 2017 از موزه Bode برلین ربوده شده. ارزش سکه 5.45 میلیون دلار برآورد شده.

پلیس آلمان به این شک دارد که سکه به قطعات کوچکتر تقسیم شده تا رد آن گم شود.

پلیس به دنبال هشت مظنون است که یکی از آنها فقط 14 سال دارد.

گفته می شود  این هشت نفر از اعضای حلقه ای بزرگتر هستند که طلاهای دزدی را ذوب کرده و یا سکه های کلکسیونی را دستکاری کرده و از طریق جواهر فروشی هایی که توسط خود آنها یا بستگانشان اداره می شود به فروش می رسانند.

سکه 100 کیلویی کانادایی به اسم The Big Maple نیز شناخته می شود.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136909بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19