پربازید

ویدیو

کووید-19

پخش ویروس به جای نقل در عروسی کلگری: عروس و داماد خوش خیال

پندمیک کرونا ۷ ماه است که جشنهای عروسی را بهم زده، سبب لغو آنها شده یا برای مدت نامعلوم عقبشان انداخته. آنهایی هم که دل به دریا زده با وجود انواع محدودیتها با صرف هزینه مراسمی برگزار کرده‌اند، سخت بهشان گذشته و زحمت بسیار کشیده اند. و هستند مراسمی که خاطرات تلخ به جا گذاشته اند. یکی از این مراسم چند روز قبل در کلگری برگزار شد.

مسئولان بهداشت و درمان استان آلبرتا می گویند حداقل ۴۹ بیمار جدید را شناسایی کرده‌اند که همه از این عروسی ناشی شده.

خبر هنگامی منتشر می‌شود که آلبرتا بیشترین تعداد مبتلا را از ابتدای پندمیک تاکنون دارد.

در این عروسی تعداد زیادی مهمان از خانواده های گوناگون حضور داشتند.

مسئولان بهداشت عمومی آلبرتا برای ردیابی و شناسایی بیماران اقدام به پیگیریهای گسترده کرده اند و تاکنون ۴۹ نفر شناسایی شده اند. احتمال دارد بر تعداد بیماران اضافه شود.

چندین کلید انتشار ویروس کرونا در شهر کلگری در مهمانیها و مراسم دسته‌جمعی زده شده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19