پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: پدر شجاع مانع از ربودن اتومبیلی شد که فرزند خردسالش در آن بود

باورکردنی نیست ولی حقیقت دارد. دوربین های سکیوریتی گاهی صحنه هایی را ضبط می کنند که تصوّرش هم برای انسان تکاندهنده است.

در ویدیویی که همراه این خبر می بینید دیده می شود که چگونه سارقی قصد ربودن اتومبیلی را می کند که کودکی در آن است. اما پدر کودک شجاعانه جلو می رود و مانع از سرقت اتومبیل می شود.

پدر شجاع

خبرنگار سلام تورنتو با مشاهده این ویدیو لحظات حادثه را چنین شرح می دهد:

پدر با فرزند نوزادش که داخل سبد است از خانه بیرون می آید و به سمت اتومبیل اس یو وی خود می رود که جلوی خانه پارک شده است.

پدر کودک را با سبد داخل اتومبیل می گذارد و به سمت خانه بر می گردد تا کودک دیگرش را بیاورد.

در همین لحظات، اتومبیل تیره رنگی که از خیابان رد می شود متوجه می شود که این پدر اتومبیل اس یو وی را ترک می کند و به سمت خانه می رود. راننده اتومبیل تیره رنگ ترمز می کند، و شخصی که لباس سیاه پوشیده و ماسک به صورت زنده از آن خارج می شود و دوان دوان به سمت اتومبیل اس یو وی می آید و پشت فرمان آن می نشیند و قصد حرکت با دنده عقب می کند. ولی پدر شجاع در همین لحظات از خانه خارج می شود و متوجه می شود که شخصی سوار اتومبیل شده و پشت فرمان نشسته. او به سرعت به سمت درب سمت مسافر اتومبیل اس یو وی خود می رود و در را باز می کند و با شخص ناشناس مقابله می کند.

ویدیو: دوربین سکیوریتی تمام لحظات نزدیک شدن مظنون را به اتومبیل اس یو وی که کودکی در آن است نشان می دهد.(supplied)
لحظات خطرناک

شخص مظنون پا روی گاز گذاشته اتومبیل اس یو وی  را با دنده عقب به حرکت در می آورد، در حالی که پدر هنوز کنار در است. مظنون اتومبیل را از درایو وی حرکت داده و به لب خیابان رسانده که در اینجا پا روی ترمز می گذارد، و از اتومبیل به بیرون می پرد، و به سمت اتومبیل تیره که منتظر اوست می دود.

در این جا، اتومبیل اس یو وی که کسی پشت فرمان آن نیست خود به خود به سمت جلو حرکت می کند و به درب گاراژ خانه می خورد و متوقف می شود.

خوشبختانه در این حادثه آسیبی به پدر و فرزندانش نمی رسد، ولی شوک عمیقی به خانواده وارد می شود.

این حادثه در برمپتون انتاریو اتفاق افتاد.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=163020بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19